ToiCode Blogger Template phiên bản cuối

ToiCode Blogger Template phiên bản cuối là một Template rất đẹp với bố cục dạng grid. Template được thiết kế bởi ToiCode và Convert về Blogspot bởi Trần Thanh Bình. Sau đó được Nguyễn Phú Cường phát triển và chỉnh sửa đến phiên bản hiện tại là phiên bản cuối cùng.

  • Design: ToiCode nền tảng WordPress.
  • Mã hoá về Blogspot: Trần Thanh Bình.
  • Phát triển và chỉnh sửa: Nguyễn Phú Cường.
  • Tên template: ToiCode phiên bản cuối.
  • Thể loại: Blog cá nhân, Blogging,..
  • Phân loại: Free Template.
  • Hỗ trợ chỉnh sửa: Không.
Link to author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *