Mở ảnh gốc trên instagram với [instantgram]

[instantgram] là một bookmarklet với mục đích tải về hình ảnh instagram. Gọn nhẹ, đơn giản, không cần phần mở rộng hoặc tải xuống.

Cách dùng

  • Truy cập vào trang chủ của [instantgram], kéo và thả nút [instantgram] vào bookmark bar
  • Truy cập vào bài viết trên trang Instagram, click vào bookmarklet, ngay lập tức hình ảnh gốc được mở ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *