Lấy thông tin ảnh trên Flickr qua URL tĩnh của ảnh

Trường hợp bạn có URL dẫn đến ảnh trên Flickr có dạng như https://c1.staticflickr.com/3/2856/9464332009_144ff4985c_b.jpg hay https//farm3.staticflickr.com/2851/9314713358_9aee443f17_o_d.jpg và bạn muốn biết địa chỉ của ảnh đó ở đâu trên Flickr, chủ sở hữu là ai thì bạn chú ý phần bôi vàng. 

Hãy copy chuỗi tương tự như phần bôi vàng trong link ảnh của bạn, thêm vào cuối địa chỉ sau:

Flickr.com/photo.gne?id=

Truy cập vào địa chỉ đó, bạn sẽ được chuyển hướng tới trang của ảnh trên Flickr. Ví dụ như:

https://flickr.com/photo.gne?id=9314713358_9aee443f17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *